Nacházíte se zde: Úvod > Pravidla soutěže

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

1.     Název soutěže:

„Vyhraj zdarma nejrychlejší STK V Ostravě“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky STK Ostrava na adrese: Hrabová u Makra, Třebovice u Tesco. (dále jen STK). 

 

V rámci této soutěže obdrží zákazník po nákupu služby, s platbou pouze v hotovosti nebo kartou, „pravidelná technická kontrola včetně měření emisí“ (dále jen. Služba STK) na přepážce STK stírací los a za podmínek uvedených níže může vyhrát buď službu STK (sleva na pravidelnou technickou kontrolu) v hodnotě 1590,- zdarma nebo slevový voucher na elektrokolo TOPKOLO v hodnotě 6.000,- Kč, na nákup nezlevněného elektrokola v hodnotě nad 90.000 Kč. (dále jen výhra). Výhra se nevztahuje na měření emisí. Ve hře je celkem 20 000 ks losů s možností obou výher. Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen soutěž).

Los:


 

 1. 1.     Pořadatel Soutěže:

  Pořadatelem soutěže zajišťující vydávání losů, validaci losů, vyplácení výher a případné reklamace soutěže je společnost STK – Ostrava s.r.o., se sídlem Servisní 5556/1, 722 00 Ostrava – Třebovice, IČO: 640 88 341 (dále jen pořadatel). 

   

  2.     Technický partner Soutěže:

  Technickým partnerem Soutěže zajišťující produkci losů, vyplácení výher a případné reklamace soutěže je společnost IRMS Promotions, s.r.o., se sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 – Benice, IČO: 242 66 060 (dále jen Technický partner). 

   

  3.     Doba konání Soutěže: 

  Soutěž probíhá od 3.7.2023 00:00:00 do 2.7.2024 23:59:00 včetně nebo do vydání zásob losů. V případě vydání losů v dřívějším termínu je soutěž automaticky ukončena. (dále jen doba trvání Soutěže). 

   

  4.     Podmínky účasti v Soutěži:

  Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel, s kontaktní adresou v ČR, která dodrží veškerá pravidla Soutěže (dále jen soutěžící). 

   

  Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) osob podílejících se na přípravě a realizaci Soutěže, v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností, ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

   

  Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci Soutěže patří: Pořadatel a Technický partner.

   

  5.     Účast ve hře o služby STK zdarma a o slevových voucher na nákup elektrokola TOPKOLO ve výši

  6.000,- Kč – zapojení do soutěže: 

   

  Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že v Době trvání Soutěže uskuteční nákup služeb „pravidelná technická kontrola včetně měření emisí“ v STK Ostrava - Hrabová u Makra, Třebovice u Tesco (dále jen Nákup). Tento nákup je uhrazen buď v hotovosti nebo kartou na přepážce. Při nákupu obdrží Soutěžící stírací los (dále jen Los). Maximální počet losů na jeden nákup je 1 ks.

         Na losu se nachází 10 herních stíracích polí.

         Soutěžící si vybere 3 libovolná hrací pole, a ta setře. Pokud se objeví 3 (tři) shodné výherní symboly, soutěžící získává nárok na výhru. 

   

       Výhra je výherci ihned započítána na přepážce STK na základě validace jeho losu. 

       Los neobsahuje nevýherní symbol. 

       Los zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 3 (tři) hrací pole z 10 (deseti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a nepoškozená.

       Každý los obsahuje výherní kombinaci, takže KAŽDÝ los může být výherní.

       Zaleží pouze na zákazníkovi, která pole setře.

       V případě, že nesetře všechna výherní pole, může se přesvědčit, že i jeho los byl výherní, a to tak, když setře všechna stírací pole na losu.

       Zákazník se může zapojit opakovaně!

       Ve hře je tak až 20 000 výher.

Za losy, které nezakládají nárok na výhru se považují následující losy, které splnily tyto podmínky:

       Soutěžící uplatňuje svůj nárok na výhru mimo dobu konání soutěže.

       Jsou setřeny právě 3 (tři) hrací pole, ale soutěžící neobjevil 3 (tři) shodné výherní symboly.

       Je setřeno více než 3 (tři) hrací pole.

       Na losu je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 3 (třech) hracích polí téže losu (například vpichy, tenké škrábance procházející celou krycí vrstvou).

       Los byl pozměněn chemicky, elektronicky nebo tiskovou cestou apod.

Nedůležitá poškození losu, která nikterak nezasahují do hracích polí nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození losu, náleží Technickému partnerovi soutěže.

   

Počet losů a výher jednoho soutěžícího je omezen pouze počtem uskutečněných nákupů splňujících podmínky soutěže. Jeden soutěžící může za dobu trvání soutěže vyhrát vícekrát.

 

1.     Validace losů, uplatnění výhry/určení výherce/ů a distribuce výhry

        Pokud soutěžící nalezne po setření 3 (třech) polí 3 (tři) shodné výherní symboly, stává se výhercem dané výhry (služby STK nebo voucheru na elektrokolo). 

        Los předá na pokladně STK.

        Los je nutné předat k posouzení ihned, aby byla případná výhra ihned uplatněna 

        Na výhru je nárok pouze v případě, že los nebude poškozen dle výše uvedených případů a budou správně setřeny právě 3 (tři) herní pole. 

        Výherci bude výhra započítána na přepážce STK. 

        Odevzdáním losu dává soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly spotřebitelské soutěže.

Následná validace:

V případě, že obsluha nebude moci jednoznačně určit výherce, předá zákazník svůj los na základě předávacího protokolu obsluze a ta jej zašle technickému partnerovi na následnou validaci, ze které bude určena výhra/nevýhra. Zákazník na základě odborného posouzení bude kontaktován.

2.     Popis výhry, informování výherců, předání výher

Výhra ve hře:

A)    Služby STK v hodnotě 1.590,- Kč. Výhra bude výherci odečtena z jeho nákupu.

 

B)     Dárkový poukaz v hodnotě 6.000,- Kč na nákup elektrokola TOPKOLO v hodnotě nad 90.000 Kč/vč. DPH. Voucher uplatní výherce při nákupu elektrokola. Voucher je přenosný a má platnost 1 rok od získání poukazu. Voucher platí na nezlevněný sortiment.

 

Pokud soutěžící dodrží výše uvedený postup při stírání losu, dozví se okamžitě o svojí výhře/nevýhře.  

3.     Informace o zpracování osobních údajů v rámci soutěže

Pro účely spotřebitelské soutěže je nezbytné zpracovávání osobních údajů účastníků soutěže při vydání hlavní výhry = STK služby v hodnotě 1590,- Kč.

 

       Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracování osobních údajů požadovaných v rámci soutěže, tedy výdeje výhry na základě předávacího protokolu, je nezbytné pro výdej výhry. Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem je založen účastí zákazníka v soutěži. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nedojde k uzavření smluvního vztahu, zákazník se nestane soutěžícím a nebude se moci účastnit soutěže a vyhrát a obdržet výhru. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné plnit účel soutěže, zejména kontaktovat výherce a doručit jim výhry.

 

       Jaké o Vás pracováváme údaje a k jakým účelům?

V souvislosti s účastí zákazníka v Soutěži a za účelem možnosti předání výher Soutěžícím. 

 

                Od koho dostáváme osobní údaje?

Veškeré osobní údaje získáváme dobrovolně přímo od soutěžících.

 

                Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?

Osobní údaje Soutěžících uchováváme po dobu jejich účasti v soutěži (včetně doby potřebné pro doručení výhry) a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z účasti soutěžících v soutěži.

 

                Jaká jsou práva Soutěžících při zpracování jejich osobních údajů? Jako Soutěžící máte:

a)     právo na opravu Vašich nepřesných či neúplných údajů,

b)     právo na výmaz Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro naplnění původního účelu,

c)     právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,

d)     právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

Uvedená práva mohou být uplatněna na adrese sídla pořadatele. Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz).

 

                Správce nebo zpracovatel?

Pořadatel je správcem osobních údajů. Tyto osobní údaje nejsou sdíleny s dalším správcem osobních údajů. Zpracovatelem osobní údajů je technický partner. Všechny osobní údaje jsou získávány pouze přímo od soutěžících.

 

                S kým sdílíme Vaše údaj nebo komu je předáváme?

Všechny osobní údaje zpracovává pořadatel jako správce. Omezeně bude pořadatel sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří zajišťují některé činnosti v rámci realizace soutěže. 

 

                Předávání osobní údajů mimo Evropskou unii

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 

10. Další podmínky Soutěže:

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Výhra není právě vymahatelná. Výše výher nepodléhá dani z příjmu.

Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkajících se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo Pořadatele ukončit Soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh Soutěže a/nebo pokud není možné v Soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh Soutěže.

Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Úplné znění pravidel je k dispozici na pokladně STK – Hrabová u Makra, Třebovice u Tesco. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

Pravidla soutěže respektují právní řád České republiky.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě. Všechny nepřevzaté a neověřené výhry propadají ve prospěch Pořadatele.

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 3.7.2023.

 


Hlídač termínu

Už nikdy nezapomenete na blížící se termín technické prohlídky. Vyzkoušejte našeho hlídače termínů

Provozovny

STK Hrabová (u Makra)
Krmelínská 827/13
Ostrava-Hrabová
Přejít na provozovnu
STK Třebovice (u Tesca)
Servisní 1
Ostrava-Třebovice
Přejít na provozovnu
STK Hlučín (u ČS SHELL)
Markvartovická 7
Hlučín
Přejít na provozovnu

Popis
Fotografie z provozu STK


©2011 STK Ostrava s.r.o. | Mapa webu
Servisní 1, Ostrava – Třebovice, PSČ 722 00 | email: info@stk-ostrava.cz
IČ 64088341 | DIČ CZ64088341
Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 13818
Plaváček webdesign

PopisV provozovně v Ostravě-Třebovicích si můžete vyzkoušet elektrokola od firmy Topkolo.cz.